Μεταφραση

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Η εξίσωση του Έρωτα

Δείτε: Για το πρόβλημα της Αγάπης, υπάρχει Λύση! Για λάτρεις των Μαθηματικών...


Σ[(α+γ)^2-(α-γ)^2]=απω/4  <=>
 Σ' αγαπώ


Πως γίνεται;  
Δείτε τη Λύση:


Σ[(α+γ)^2-(α-γ)^2]=απω/4  <=>Σ 
[(α^2+γ^2+2αγ)-(α^2+γ^2-2αγ)]=απω/4 <=>
Σ(α^2+γ^2+2αγ-α^2-γ^2+2αγ)=απω/4 <=>
Σ(α^2+γ^2+2αγ-α^2-γ^2+2αγ)=απω/4 <=>
Σ4αγ=απω/4 <=>
Σ4αγ=απω/4 <=>
Σ' αγαπώ