Μεταφραση

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Το ελληνικό χωριό που δεν έχει Pokemon!

Προειδοποίησαν τους τουρίστες που θα έψαχναν για Πόκεμον, με τον πλέον πρωτόπτυπο τρόπο.


Η μανία για το κυνήγι Pokemon έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Σε κάποιο χωριό της Κρήτης όμως, όχι μονό αντιστέκονται σθεναρά, αλλά πληροφορούν τους επισκέπτες ότι το χωριό τους… δεν έχει Pokemon!

Πρόκειται για πινακίδα στην Κάνδανο,Να το γνωρίζετε λοιπόν ότι… στην Κάνδανο δεν υπάρχουν Pokemon!

Σημειώνεται ότι η Κάνδανος (ή Κάντανος) βρίσκεται νοτιοδυτικά στο νομό Χανίων.