Μεταφραση

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πιο παραγωγικό για τους εργαζόμενους το 6ωρο – Τι έδειξε σουηδικό πείραμα

Οι λιγότερες ώρες δουλειάς δεν κάνουν καλό μόνο στην υγεία αλλά συμβάλλουν και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας χρηματοδότησε πέρυσι το γηροκομείο Svartedalens για τη διεξαγωγή ενός πειράματος με νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται έξι ώρες την ημέρα αντί για οκτώ. 

Σκοπός ήταν να συγκρίνουν τις νοσοκόμες που εργάζονται έξι ώρες την ημέρα, με μια άλλη ομάδα.
Η μελέτη αξιολόγησε την παραγωγικότητα του προσωπικού συγκρίνοντας την ποιότητα της φροντίδας που παρείχε η κάθε ομάδα νοσοκόμων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών που εργάστηκαν έξι ώρες ήταν στην πραγματικότητα πιο παραγωγικοί από εκείνους που εργάστηκαν περισσότερες ώρες.

Πιο αναλυτικά, 68 από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν έξι ώρες πήραν τις μισές ημέρες αναρρωτικής άδειας συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ακόμη, οι νοσοκόμες που εργάζονταν λιγότερες ώρες ήταν πιο ευτυχισμένες. Ανέφεραν συγκεκριμένα ότι είναι 20% πιο ευτυχισμένες και, ως εκ τούτου θα έκαναν 64% περισσότερες δραστηριότητες με τους ασθενείς.