Μεταφραση

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Οι φαρμακοποιοί ξεκινούν ενημέρωση για τα αντιβιοτικά

Ενημέρωση για την σωστή χρήση των αντιβιοτικών ξεκινούν οι φαρμακοποιοί, με στόχο την προστασία της δημόσιας αλλά και ατομικής υγείας.

Να σημειωθεί, ότι η πρωτοβουλία ανήκει στον ταμία του ΠΦΣ κ. Ηλία Χαλιγιάννη, ο οποίος καλεί τους συναδέλφους να προχωρήσουν στην ανάρτηση έντυπου ενημερωτικού υλικού σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, προσκαλώντας το κοινό να ενημερωθεί για τη σημασία της συνετής χρήσης των αντιβιοτικών.

Όπως αναφέρει ειδικότερα ο κ.Χαλιγιάννης, η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η διασπορά ανθεκτικών στελεχών στα περισσότερα αντιμικροβιακά φάρμακα ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, την αύξηση της θνητότητας και την εκτίναξη του κόστους νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς η ετήσια οικονομική επιβάρυνση από τις πολυανθεκτικές λοιμώξεις, υπολογίζεται στο 1 τρις ευρώ για τα συστήματα υγείας όλων των χωρών.

Σήμερα, στην Ευρώπη 50.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από πολυανθεκτικά μικρόβια ενώ παγκοσμίως ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 700.000 άτομα ετησίως. Εκτιμάται ότι έως το 2050, θα πεθάνουν 10 εκατ. άτομα από λοιμώξεις πολυανθεκτικών μικροβίων, οι οποίες θα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου με περισσότερα περιστατικά από όσα ο καρκίνος και τα τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με καταγραφές από το ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει πρώτη σε συνολική - και ειδικότερα εξωνοσοκομειακή - κατανάλωση αντιβιοτικών ανάμεσα σε 28 χώρες της Ευρώπης.