Μεταφραση

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Όλα τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων για το 2017

Χωρίς αλλαγές για το 2017 έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθώς η κυβέρνηση δεν πρόλαβε να προχωρήσει στις αναπροσαρμογές που επιθυμούσε αναβάλλοντας για του χρόνου τις όποιες αποφάσεις.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).

Με τον τρόπο αυτό:
-Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.
-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.
-Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή βεβιασμένες τροποποιήσεις.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 
Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)ΑΠΟ ΕΩΣ Τέλη κυκλοφορίας 2017

Έως 2000 1 300 22

301 785 55

786 1071 120

1072 1357 135

1358 1548 225

1549 1738 250

1739 1928 280

1929 2357 615

2358 3000 820

3001 4000 1.025

4001 9999 1.230

Από 2001 έως 2005 1 300 22

301 785 55

786 1071 120

1072 1357 135

1358 1548 240

1549 1738 265

1739 1928 300

1929 2357 630

2358 3000 840

3001 4000 1.050

4001 9999 1.260

Από 2006 έως 2010 1 300 22

301 785 55

786 1071 120

1072 1357 135

1358 1548 255

1549 1738 280

1739 1928 320

1929 2357 690

2358 3000 920

3001 4000 1.150

4001 9999 1.380Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)


ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017


ΣΥΝΤΕΛ. Ρύποι Χ Συντελεστή Ρύποι Χ ΣυντελεστήΡΥΠΟΙ ΡΥΠΟΙΑΠΟ ΕΩΣ
ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
0 90 0


91 100 0,9 81,9 90
101 120 0,98 98,98 117,6
121 140 1,2 145,2 168
141 160 1,85 260,85 296
161 180 2,45 394,45 441
181 200 2,78 503,18 556
201 250 3,05 613,05 762,5
251 9999 3,72 933,72