Μεταφραση

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Μάθημα ανθρωπιάς από μαθητές σχολείου στην Κορώνη

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης υιοθέτησαν οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης.


Ειδικότερα, στο κυλικείο τους τοποθετήθηκε ένας πίνακας, όπου αναγράφονται τα «είδη σε αναμονή» για τους μαθητές του σχολείου.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πληρώνει στο ταμείο ένα προϊόν και το γράφει στον πίνακα.

Στη συνέχεια, όταν στο κυλικείο βρεθεί ένας μαθητής που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιο είδος, μπορεί να διαλέξει κάτι από τον πίνακα, το οποίο θα του παραχωρείται δωρεάν.