Μεταφραση

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Microsoft: Περισσότερο ικανή η Cortana για το Android και το iOS

H Cortana για το Android και το iOS αλλάζει σε σχεδιασμό και αποκτά πιο χρηστικό χαρακτήρα σε όλες τις εκδοχές της.

Η ανανεωμένη εικόνα της Cortana είναι πιο εύκολη στη χρήση, ενώ η απλότητα διέπει όλες τις λειτουργίες της, για να μπορεί να αλληλεπιδρά με άνεση κανείς μαζί της. Μαζί με την ανανεωμένη έκδοση, η Cortana θα ξεκινήσει να είναι διαθέσιμη και στη Μεγάλη Βρετανία εκτός από τις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη αλλαγή στο interface της εφαρμογής της Cortana για το iOS και το Android αφορά στην εισαγωγή ενός κεντρικού πλήκτρου από το οποίο μπορεί κανείς να δει όλες τις βασικές επιλογές του μενού.

Η Cortana θέλει να γίνει ο απόλυτος ψηφιακός βοηθός του κάθε χρήστη, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλες τις βασικές υποχρεώσεις, υπενθυμίσεις, καταγραφές στην ατζέντα που έχει ανάγκη να θυμάται ο κάθε χρήστης, ενώ με απλές εντολές θα μπορεί να διαμορφώνει το τελικό του πρόγραμμα κάθε ημέρα. Η Microsoft σημειώνει ότι η ανανεωμένη εφαρμογή της Cortana δεν έχει απλώς διαφορετικό σχεδιασμό, καθώς είναι πιο γρήγορη κάτω από όλες τις συνθήκες χρήσης.

Στο Android, μία φωνητική εντολή “Hey Cortana” είναι αρκετή για να ενεργοποιηθεί ο ψηφιακός βοηθός της Microsoft και να αλληλεπιδράσει κανείς μαζί της.