Μεταφραση

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Πόσο συχνά μπορείτε να δίνετε αίμα

Οι εθελοντές αιμοδότες συνιστάται παραδοσιακά να δίνουν αίμα περίπου κάθε τρεις μήνες, επομένως οι αιμοδοσίες σε ετήσια βάση δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τέσσερις.


Ωστόσο, σύμφωνα με νέα βρετανική μελέτη, είναι ασφαλές για τον αιμοδότη να προσφέρει αίμα συχνότερα, ενώ αν οι συχνές αιμοδοσίες εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα τα αποθέματα σε αίμα θα αυξηθούν σημαντικά.Τα νέα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύονται στην επιθεώρηση The Lancet, υποδεικνύουν ότι οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα κάθε 8 εβδομάδες χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα, ενώ για τις γυναίκες είναι ασφαλές να αιμοδοτούν κάθε 12 εβδομάδες.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν την πρώτη κλινική δοκιμή αιμοδοσίας σε 45.000 ανθρώπους από την Αγγλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα κάθε 12 εβδομάδες ενώ οι γυναίκες κάθε 16. Στο πλαίσιο της δοκιμής, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και για διάστημα δύο ετών έδιναν αίμα ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Η δοκιμή έδειξε ότι όσοι έδιναν αίμα συχνότερα από όλους (ανά 8 εβδομάδες για τους άντρες και ανά 12 για τις γυναίκες) δεν παρουσίασαν επιπλοκές στη σωματική ή την ψυχική τους υγεία (πέρα από ήπια συμπτώματα όπως κόπωση και ζαλάδα), ενώ η μείωση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στις αιμοδοσίες αύξησε τη συλλογή αίματος κατά 33%μεταξύ των αντρών και κατά 24% μεταξύ των γυναικών σε διάστημα δύο ετών.

Η συνιστώμενη συχνότητα αιμοδοσίας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα κάθε 12 εβδομάδες ενώ οι γυναίκες κάθε 16, στις ΗΠΑ τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες συνιστάται να δίνουν αίμα το λιγότερο ανά 8 εβδομάδες, στη Γαλλία και τη Γερμανία οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα κάθε 8 εβδομάδες και οι γυναίκες κάθε 12, ενώ το δικό μας Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συνιστά οι άντρες να δίνουν αίμα κάθε 3 μήνες ενώ οι γυναίκες κάθε 4.

Τα νέα ευρήματα πιθανώς θα βοηθήσουν ώστε να καταρτιστούν νέες κατευθυντήριες με καθολική ισχύ για όλες τις χώρες.